Завршни испит – оператер у прехрамбеној индустрији

Завршни испит у образовном профилу  ОПЕРАТЕР У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ у школској 2021/22. одржан је 15., 16. и 17. јуна. у радним организацијама наших социјалних партнера и то:  Мегамаркет- „ Воћар“, М&С- „Воћар“  и СЗТПР „Голд“ –Кусадак.

Ученици који су стекли услов за полагање завршног испита  подељени су по групама и то тако што су извлачили радну организацију у којој ће полагати као и радни задатак који ће радити. Радни задаци који су се радили су :

  1. Производња пастеризоване цвекле
  2. Производња пастеризованог краставца
  3. Производња пастеризоване мешане салате
  4. Производња стерилисаног грашка
  5. Производња ајвара
  6. Производња мешане мармеладе
  7. Производња компота од вишње
  8. Производња слатка од јагоде
  9. Производња меких бомбона

Завршни испит је полагало 9 ученика и остварили средњу оцену одличан 4,55

Успешно спровођење завршног испита претпоставља припрему свих учесника и примену прописаних процедура.

Завршни испит је један од елемената система обезбеђивања квалитета стручног образовања. Полагањем завршног испита у средњем стручном образовању, појединац стиче квалификацију неопходну за учешће на тржишту рада.

Завршним испитом по новом концепту се проверава да ли је ученик, по успешно завршеном трогодишњем   образовању,   стекао   стандардом   квалификације   и   програмом прописана  знања,  вештине,  ставове  и  способности,  тј.  главне  стручне  компетенције  за занимање  за које се школовао у оквиру образовног профила ОПЕРАТЕР У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ

 Поред  дипломе,  сваки  појединац  полагањем  оваквог  испита  стиче  и  тзв.  додатак дипломи  –  Уверење  о  положеним  испитима  у  оквиру  савладаног  програма  за  образовни профил, чиме се на транспарентан начин послодавцима представљају стечене компетенције.

Резултати завршног испита користе се у процесу самовредновања квалитета рада школе, али и вредновања образовног процеса у датом образовном профилу, на националном нивоу. Они су истовремено и смерница за унапређивање образовног процеса на оба нивоа.

Завршни испит се реализује у форми практичног испита, који се састоји из једног стандардизованог задатка.

Провера прописаних компетенција, односно потребних знања, способности и  вештина за обављање послова занимања спроводи се на основу стандардизованих радних задатака

Проверавање  стечености стручних компетенција врши се током реализације – извођења практичног задатка. Радни задаци формирани су превасходно на основу јединица компетенција и омогућавају проверу оспособљености ученика за примену знања, демонстрацију вештина и професионалних ставова у радном контексту. На овај начин је омогућено мерење знања, вештина, ставова и способности који одговарају Стандарду квалификације оператер у прехрамбеној индустрији.

МЕНТОР: Соња Перовић-Матић

ГОЛД

Воћар

Мега маркет

Дели

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.