Техничар за биотехнологију

Шта радим?

• Узимам узорке за анализу и испитивање физичких, хемијских и микробиолошких карактеристика.
• Контролишем сировине, међупроизводе и готове производе.
• Проверавам присуство и садржај пестицида и адитива у намирницама.
• Испитујем исправност, односно неисправност намирница.
• Учествујем у припремању воде одређеног квалитета за коришћење у прехрамбеној индустрији.
• Пратим поступак пречишћавања отпадних вода.
• Применом биотехнологије утичем на смањење загађења природне средине.

Где могу да радим?

• у прехрамбеној индустрији,
• у хемијској индустрији,
• у пољопривреди,
• у производњи безалкохолних и алкохолних пића,
• у производњи шећера.

Ако бих да студирам?

• Технолошки факултет,
• Технички факултет,
• Природно-математички факултет,
• Пољопривредни факултет.

Дели