Организатори практичне наставе

Ана Стојановић,
професор прехрамбене групе предмета
Слађана Симоновић,
професор хемијско – технолошке групе предмета

Email:
nastava@zikicadamnjanovic.edu.rs

Дели