Школски одбор

  • Слободанка Милијашевић, проф. – председник школског одбора
  • Оливера Бећић, проф.
  • Татјана Тешић, проф.
  • Сања Ђорђевић, представник локалне самоуправе
  • Анђела Радојевић, представник локалне самоуправе
  • Воја Тодоровић, представник локалне самоуправе
  • Наташа Јевтић, представник савета родитеља
  • Ивана Стевановић, представник савета родитеља
  • Дејан Ђуручић, представник савета родитеља
Дели