Средња школа Жикица Дамњановић

Информације о школи

Назив установе:Средња школа Жикица Дамњановић
Адреса:Главашева 81
Телефон:026/310-839
026/310-237
email:
Сајт:https://zikicadamnjanovic.edu.rs
ПИБ: 101930257
ЈБКСЈ: 01959
Матични број07142862
Регистарски број6184003531
Шифра делатности08532
Текући рачун:840-141660-08

Дели