Средња школа Жикица Дамњановић

Изборни предмет

Усмени испит из изборног предмета обухвата један стручни предмет или један

општеобразовни предмет

За образовни профил:

Хемијски лаборант
 • математика
 • општа и неорганска хемија
 • органска хемија
 • физичка хемија
 • машине, апарати и операције с аутоматиком
 • инструментална анализа
 • електроаналитичке методе
 • испитивање у технолошкој производњи
 • хемијска технологија
 • За образовни профил:
Техничар за индустријску фарамацеутску технологију
 • математика
 • општа и неорганска хемија
 • органска хемија
 • физичка хемија
 • машине, апарати и операције
 • сировине за фармацеутске производе
 • биохемија
 • микробиологија
 • технологија фармацеутских проиузвода
 • аутоматска контрола процеса
 • контрола сировина и производа
Дели