Контакт

Директор

Жељко Поштић, профeсор

Телефон

026/310-839

email

sszdam@verat.net


Стручни сарадници

Ана Стојановић, проф.

Слађана Симоновић, проф.

email

nastava@zikicadamnjanovic.edu.rs


Секретар

Милијана Опачић, дипломирани правник

Телефон

026/310-237

email

zdamsekretar@gmail.com


Шеф рачуноводства

Љубица Боричић-Милојевић, дипломирани економиста

Телефон

026/313-955

email

zdamracunovodstvo@gmail.com


Психолог

Јелена Јовковић, дипломирани психолог

email

psiholog@zikicadamnjanovic.edu.rs

Дели