Средња школа Жикица Дамњановић

Контакт

Директор

Жељко Поштић, профeсор

Телефон:

026/310-839

email:

sszdam@verat.net


Стручни сарадници

Ана Стојановић, проф.

Катарина Марковић, проф.

email:

nastava@zikicadamnjanovic.edu.rs


Секретар

Милијана Опачић, дипломирани правник

Телефон:

026/310-237

email:

zdamsekretar@gmail.com


Шеф рачуноводства

Марија Икић, економиста

Телефон:

026/313-955

email:

zdamracunovodstvo@gmail.com


Психолог

Јелена Јовковић, дипломирани психолог

email:

psiholog@zikicadamnjanovic.edu.rs

Дели