Месар

Ученик који стекне диплому месара стиче знања у области технологије месарства (припрема и прерада производа од меса), оспособљен је за припремање и дозирање сировина (ручна припрема и додавање састојака, припрема меса и прерађевина од меса и управљање аутоматским уређајима).


Практична примена стеченог знања

• Практична настава у првом разреду један дан (теорија и вежбе), у другом и трећем разреду два дана у недељи: у кланицама, месарама и школској радионици-месари.
• Примењујете стечена знања и оспособљавате се за самосталан практичан рад.

Радити! Где?

• Месара
• Трговина- продаја меса и производа од меса
• Могућност отварања сопствене производње – месаре
Наставити даље школовање! Где?
• Више школе – пољопривредне, прехрамбене, технолошке, васпитачке и …
• В степен- специјализација

Дели