Пољопривреда, производња и прерада хране

У оквиру овог подручја рада постоји три образовна профила:

  1. Прехрамбени техничар
  2. Техничар за биотехнологију
  3. Пекар
  4. Месар
  5. Оператер у прехрамбеној индустрији
Дели