Хемија, неметали и графичарство

У оквиру овог подручја рада постоји три образовна профила:

  1. Техничар за заштиту животне средине
  2. Техничар за индустријску фармацеутску производњу
  3. Техничар за графичку припрему
  4. Хемијски лаборант
Дели