Средња школа Жикица Дамњановић

Медицинска сестра – техничар

Медицинска сестра – техничар је занимање које подразумева знање и вештине, које су неопходне у неговању и лечењу болесних људи, али и у превенцији и заштити здравља. Поред стручних знања за обављање многих хигијенско-техничких радњи,медицинска сестра-техничар мора да поседује хуманост и сталну жељу да се помаже људима.

Фото: Давор Ковачевић

Као и у другим занимањима, мора поседовати професионални однос према свим задацима који се пред њу постављају, да поред стручних компентенција поседује и способност да разуме болесне људе и да заузме осећање емпатије.

Садржај наставног плана је осавремењен, извршена је редукција неких предмета и повећан обим вежби. Наставни садржаји се реализују по модулима, методе рада и начин провере знања је савременији.

За ово одговорно и озбиљно занимање школовање траје четири године. Наставници и професори су слични као у основним школама за опште образовне предмете, а за стручне предмете доктори разних специјалности, психолози и више медицинске сестре-техничари. Настава се изводи у учионицама школе, кабинетима за опште образовне предмете и здравствену негу, анатомију и наставним базама ван школе, као што су: О.Б. „Стефан Високи“, ,Дому Здравља“ и Дневном боравку за омладину ометену у развоју и особе са аутизмом „ПУЖ“.

У учионици се ради и учи са целим одељењем,а на вежбама су ученици подељени по групама.На вежбама се увежбавају и стичу знања и прва искуства из разних области медицине. Некада буде и тешко,али увек надвладају позитивне емоције јер се ради са људима који су рањиви и болесни,а на указану бригу и помоћ узвраћају бескрајном захвалношћу.

После завршетка школовања

По завршетку школовања се запошљавају у домовима здравља, клиничким и болничким центрима, при кућној нези и лечењу, предшколским установама,у државним и приватним здравственим институцијама код нас и у иностранству.

Могућност даљег школовања

Са дипломом наше школе можете се са лакоћом уписати на високе и академске студије здравствене неге, медицински факултет, стоматолошки факултет, факултет физичке културе, фармацеутски факултет, скоро на свим факултетима природног и друштвеног усмерења

Списак предмета

Медицинска-сестра

Дели