Средња школа Жикица Дамњановић

Професори


Веће професора српског језика и књижевности
БиљанаСтевановићпрофесор
српског језика и књижевности
НедаЗагорчићпрофесор
српског језика и књижевности
СлађанаАнђелковићпрофесор
српског језика и књижевности

Веће професора страних језика
ЕваБајчетићпрофесор
енглеског језика
ЈеленаРесавацпрофесор
енглеског језика
БраниславЛуковићпрофесор
немачког језика
БојанМатејићпрофесор француског
и латинског језика

Веће професора математике и информатике
МаријаСтојковићпрофесор математике
ДраганЂорићпрофесор математике
ЈованШиљићпрофесор математике
АлександарБогићевићпрофесор информатике

Веће професора хемије, физике и хемијске технологије
ТатјанаТешићпрофесор хемије
ОливераБећићпрофесор хемије
МирјанаТрифуновићпрофесор хемије
ДрагомирКривчевићпрофесор хемије
СнежанаБојовићпрофесор хемије
ЗорицаМарковићпрофесор хемије
КатаринаМарковићпрофесор хемије
СлободанкаРадисављевићпрофесор хемије
ЗорицаМитићпрофесор физике
СлађанаСимоновићпрофесор хемијско технолошке
групе предмета
МирјанаВасиљевићпрофесор хемијско технолошке
групе предмета
СнежанаМилановићпрофесор хемијско технолошке
групе предмета
ОливераЖаревацпрофесор хемијско технолошке
групе предмета

Веће професора друштвене групе предмета
АлександарЛазићпрофесор социологије
ДејанЈанковићпрофесор историје
МилошМирчевскипрофесор филозофије
СањаСпасојевићдипломирани политиколог
ЈованаБилановићпрофесор музичког образовања
ЕлеонораРадивојевићпрофесор ликовне уметности
МиркоСавићвероучитељ
МаркоГрчићвероучитељ

Веће професора прехрамбене групе предмета
СоњаПеровић – Матићпрофесор
прехрамбене групе предмета
ТатјанаГавриловићпрофесор
прехрамбене групе предмета
СнежанаЗечевићпрофесор
прехрамбене групе предмета
СнежанаМилићпрофесор
прехрамбене групе предмета
АнаСтојановићпрофесор
прехрамбене групе предмета
МиленаЈашовићпрофесор
прехрамбене групе предмета
ИванаЈовановићпрофесор
прехрамбене групе предмета

Веће професора биологије
СлободанкаМилијашевићпрофесор биологије
НаташаКостићпрофесор биологије

Веће професора физичког васпитања
НадицаРајичићпрофесор
физичког васпитања
СрбољубСтошић професор
физичког васпитања
ИванМарковићпрофесор
физичког васпитања

Веће професора медицинске групе предмета
др ПеришаЈовановићдоктор,
специјалиста хирургије
др МилицаЈовановићпедијатрија и гинекологија
др АндријаПетровићинфектологија и микробиологија
др АлександарТимотијевићинтерна медицина
КатаринаИлић наставник здравствене неге
МаријаМајсторовић наставник здравствене неге
ЈасминаПрвуловић наставник здравствене неге
МашаСтанишић наставник здравствене неге
ЈеленаУрошевић наставник здравствене неге
МилицаИлић наставник здравствене неге
ВеснаМилановић наставник здравствене неге
Помоћни наставници
СнежанаТодоровић
СлађанаИлић
Дели