Професори


Веће професора српског језика и књижевности
БиљанаСтевановићпрофесор
српског језика и књижевности
НедаЗагорчићпрофесор
српског језика и књижевности
СлађанаАнђелковићпрофесор
српског језика и књижевности
МирјанаЈањићпрофесор
српског језика и књижевности

Веће професора страних језика
ЕваБајчетићпрофесор
енглеског језика
ЈеленаРесавацпрофесор
енглеског језика
БојанБлагојевићпрофесор
енглеског језика
БраниславЛуковићпрофесор
немачког језика
БојанМатејићпрофесор француског
и латинског језика

Веће професора математике и информатике
МаријаСтојковићпрофесор математике
ДраганЂорићпрофесор математике
ЈованШиљићпрофесор математике
АлександарБогићевићпрофесор информатике

Веће професора хемије, физике и хемијске технологије
ТатјанаТешићпрофесор хемије
ОливераБећићпрофесор хемије
МирјанаТрифуновићпрофесор хемије
ДрагомирКривчевићпрофесор хемије
СнежанаБојовићпрофесор хемије
ЗорицаМарковићпрофесор хемије
КатаринаМарковићпрофесор хемије
МиланкаВукосављевићпрофесор хемије
ЈадранкаНедељковићпрофесор хемије
СлободанкаРадисављевићпрофесор хемије
ЛелаБелићпрофесор хемије
ЗорицаМитићпрофесор физике
ГоранЗлатићдипломирани инжењер
електротехнике
ИвицаПетровићдипломирани инжењер
машинства
СлађанаСимоновићпрофесор хемијско технолошке
групе предмета
МирјанаВасиљевићпрофесор хемијско технолошке
групе предмета
НевенаРадомировићпрофесор хемијско технолошке
групе предмета
СлађанаИлићнаставник графичке
групе предмета
ДушанМаринковићнаставник графичке
групе предмета

Веће професора друштвене групе предмета
АлександарЛазићпрофесор социологије
ДејанЈанковићпрофесор историје
РадмилаРадисављевићпрофесор географије
ВладимирСтојковићпрофесор географије
МирославВелимировићпрофесор географије,
магистар
БојанИсаиловићпрофесор
музичке културе
СрђанТодоровићпрофесор
музичке културе
ЗоранТодоровићпрофесор
ликовне културе
МилошМирчевскипрофесор филозофије
СањаСпасојевићдипломирани политиколог
МиркоСавићвероучитељ
МаркоГрчићвероучитељ

Веће професора прехрамбене групе предмета
ВангелијаГраовацпрофесор
прехрамбене групе предмета
СоњаПеровић – Матићпрофесор
прехрамбене групе предмета
ТатјанаГавриловићпрофесор
прехрамбене групе предмета
СнежанаЗечевићпрофесор
прехрамбене групе предмета
СнежанаМилићпрофесор
прехрамбене групе предмета
АнаСтојановићпрофесор
прехрамбене групе предмета
МиленаЈашовић професор
прехрамбене групе предмета
ПредрагПеровићпрофесор
прехрамбене групе предмета

Веће професора биологије
СлободанкаМилијашевићпрофесор биологије
НаташаКостићпрофесор биологије

Веће професора физичког васпитања
НадицаРајичићпрофесор
физичког васпитања
СрбољубСтошић професор
физичког васпитања
ИванМарковићпрофесор
физичког васпитања
НегованБачаревићпрофесор
физичког васпитања

Веће професора медицинске групе предмета
ДанијелаНиколићдоктор,
специјалиста педијатрије
ПеришаЈовановићдоктор,
специјалиста хирургије
СрђанСавићдоктор,
специјалиста гинекологије
БојанПетковићдоктор,
специјалиста интерне медицине
БогданБељанскидоктор,
специјалиста опште медицине
КатаринаИлићнасатавник здравствене неге
АлександраЈелисијевићнасатавник здравствене неге
МаријаМајсторовићнасатавник здравствене неге
ЈасминаПрвуловићнасатавник здравствене неге
МашаСтанишићнасатавник здравствене неге
ЈеленаУрошевићнасатавник здравствене неге
Помоћни наставници
СнежанаТодоровић
АлександраСтојадиновић
ЈеленаСпасојевић
НенадЛазаревић
Дели