Директор и администрација


Директор
ЖељкоПоштић sszdam@verat.net

Секретар
МилијанаОпачић zdamsekretar@gmail.com

Рачуноводство
Марија Икић Шеф рачуноводстваzdamracunovodstvo@gmail.com
Љубица
Боричић-Милојевић
Шеф рачуноводства
(замена)
Дејан Икићадминистративни радник

Дели