Средња школа Жикица Дамњановић

Техничар за графичку припрему

Употреба савремених информационих технологија данас представља саставни део живота сваког човека. Ове савремене технологије узеле су удела у скоро свим сегментима савременог друштва. У складу са модерним кретањем и потребама савременог друштва, средња школа „Жикица Дамњановиć“ од ове школске године пружа свршеним основцима школовање у оквиру образовног профила Техничар за графичку припрему.

У току четворогодишњег школовања, ученици овог образовног профила оспособљавају се за:

 • електронску обраду текста и фотографије, интегрисање графичких елемената,
 • монтирање и израду штампарске форме према врсти штампе и процесима у дорадним фазама.
 • Интегрисање графичких елемената („layout“)
 • Израда штампарске форме према врсти штампе и процесима у дорадним фазама

Поред општеобразовних предмета, ученици који се одлуче за овај образовни профил, у оквиру стручних образовних предмета, биће обучени да раде у најпознатијим рачунарским програмима за дигиталну обраду фотографије и припреме за штампу:

 • фотошоп (Photoshop)
 • кorel (CorelDraw)
 • индизајн (Adobe InDesign)
 • илустратор (Adobe Illustrator)

Поред овога наставни план и програм образовног профила Техничар за графичку припрему обухвата и многе друге програме за обраду фотографије и прелом књижног блока.

У оквиру изборне листе предмета ученици ће моћи да изаберу:

 • цртање и сликање
 • фотографија
 • WEB дизајн
 • основи компијутерске анимације

Целокупна практична настава овог образовног профила у оквиру школе, одвијаће се у специјализованим кабинетима за информатику који су опремљени рачунарима и рачунарском опремом најновије генерације. Такође, практична настава (настава у блоку) спроводиће се у оквиру предузећа „Оптимум“ чије просторије се налазе у Смедеревској Паланци.

После завршетка школовања

По завршетку четворогодишњег образовања, техничар за графичку припрему оспособљен је за самостално обављање свих послова у сегменту дигиталне обраде фотографије, дигиталне припреме за штампу и осталих области графичке припреме. Посао ученици који заврше овај образовни профил, могу са лакоћом наћи, одмах по завршетку школовања, у маркетингу (маркетиншким агенцијама), издавачкој делатности (издавачка предузећа), медијима (новинска предузећа и телевизијске куће).
Четворогодишње школовање обезбеђује и оспособљеност ученика да након завршетка школовања сами покрену сопствени посао у областима графичке припреме.

Могућност даљег школовања

Своје школовање ученици могу наставити на неком од факултета исте образовне области: Технолошко-металушки факултет, Електротехнички факултет, Факултетима за дизајн, или на некој од високих школа графичког и других усмерења.
Поред стручног, у току четворогодишњег образовања ученици стичу и опште образовање које им омогућава да своје школовање наставе и на факултетима и високим школама друштвеног усмерења – Филолошки, Филозофски, Правни, Економски факултет.

Дели