Техничар за индустријску фармацеутску технологију

У току четврогодишњег школовања, ученици овог образовног профила стичу неопходна стручна знања за стамостално обављање одређњних задатака у области индустријске фармацеутске технологије:

  • припрема сировина за израду фармацеутских производа
  • праћење и контрола процеса израде фармацеутских полупроизвода и готових производа
  • учествовање у производњи фармацеутских производа
  • контролисање квалитета технолошког процеса, основних и помоћних сировина, полупроизвода, готових производа и амбалаже у погону фармацеутске производње
  • паковање, складиштење и попуњавање прописане документације у фармацеутској производњи

Све ове професионалне способности ученици помоћу флексибилне и квалитетне школске организације, заједничког рада ученика и наставника на свим предметима у настави као и применом савремених стратегија и техника активног учења и усвајања знања у настави.

Техничар за индустријску фармацеутску технологију, након завршеног школовања, оспособљен је да учествује индустријској производњи лековитих масти, капсула, средстава за спречавање болести (вакцина, витамина, дезинфекционих средстава, помоћних лековитих средстава), затим у производњи раствора за ињекције и инфузију, капи за ухо, очи и нос, антибиотика.

Својим радом, техничар за индустријску фармацеутску технологију, прати и контролише сировине, полупроизводе и готове производе у индустрији лекова и фармацеутских средстава. Рад ове делатности обавља се у затвореном простору (лабораторији).

После завршетка школовања

У индустријској производњи израђују се различити производи од различитих сировина. Оно што је заједничко за све индустријске гране јесте масовна и серијска производња употребом машина и аутоматозованих производних процеса. Техничари за индустријску фармацеутску технологиу након завршене средње школе могу се запослити у погонима и лабораторијама фармацеутске индустрије, институтима за истраживање, апотекама и фармацеутским и сличним лабораторијама.
Такође, по завршетку школовања, ученици су оспособљени и имају право да покрену самосталну приватну делатност промета и израде одговарајућих фармацеутских производа, односно да отворе приватну апотеку.

Могућност даљег школовања

По завршетку четворогодишњег образовања, Техничар за индустријску фармацеутску технологију може наставити школовање на неком од факултета из исте и сличне професионалне делатности попут Фармацеутског факултета, Технолошког факултета, Хемијског факултета или некој високој струковној школи.

Поред стручног образовања, ученици у току свог школовања, кроз опште образовне предмете, стичу одговарајуће опште образовање чиме им је омогућено да наставе школовање на неком од факултета друштвених смерова – Филозофски факултет, Филолошки факултет, итд.

Дели