O школи

Средња школа Жикица Дамњановић ученицима нуди образовање из следећих подручја:

 • здравство и социјална заштита
 • хемија, неметали и графичарство и
 • пољопривреда, производња и прерада хране

У оквиру подручја рада „здравство и социјална заштита“ ученицима нудимо школовање на образовном профилу „медицинска сестра – техничар“. Ученицима је обезбеђено квалитетно образовање и добра пракса у сарадњи са општом болницом „Стефан Високи“ из Смедеревске Паланке.

Подручје рада „хемија, неметали и графичарство“ обухватају образовне профиле:

 • хемијски лаборант
 • техничар за индустријску фармацеутску технологију
 • хемијски техничар
 • техничар за заштиту животне средине

У оквиру подручја „пољопривреда, производња и прерада хране“ будућим ђацима нудимо образовне профиле:

 • прехрамбени техничар
 • техничар за биотехнологију
 • оператер у прехрамбеној индустрији
 • месар
 • пекар
 • прерађивач млека

Дели