Прехрамбени техничар

Посао прехрамбеног техничара је да контролише квалитет сировина и финалних производа у технолошким лабораторијама (испитивање микробиолошких, биохемијских, хемијских особина и друго).

Надгледа технолошке процесе чишћења, прања, љуштења, конзервирања, ферментирања, дестилисања, пастеризовања хране. Организује пријем, чување и паковање прехрамбених сировина, као и рад производних линија у преради намирница (млека, воћа, поврћа, брашна, шећера…).

Води бригу о паковању готових производа у одговарајућу амбалажу. Ради у затвореном простору, махом стојећи, ходајући или седећи за различитим техничким уређајима и мерним инструментима.

прехрамбени техничар
Циљ стручног образовања:
  • оспособљавање ученика за спровођење и контролу квалитета технолошког процеса у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи.
  • Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за:
  • примену теоријских знања у практичном контексту;
  • ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама;
  • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
  • благовремено реаговање на промене у радној средини;
  • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
  • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
  • примену мера заштите животне средине у процесу рада;
  • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.
Где ради?

У индустрији млека, меса, кондиторских производа, шећера, уља, прераде воћа и поврћа, ферментационој индустрији, хладњачама, млиновима, продавницама прехрамбених производа, погонским и хемијским лабораторијама.

Шта даље?

По завршетку овог образовног профила стиче се одлична основа за упис на: технолошки факултет, факултет природних наука (биологија, хемија, екологија), пољопривредни факултет, ветеринарски ….

Дели