Оператер у прехрамбеној индустрији

Слика преузета са ekapija.com

У току трогодишњег школовања ученици овог профила стичу неопходна стручна знања за спровођење хигијенских, заштитних и еколошких мера у технолошком процесу прехрамбене индустрије, као и у производњи полупроизвода и готових прехрамбених производа, као и планирању и организацији сопственог рада.

Обавезни стручни предмети на овом профили су физика, хемија, исхрана људи, операције и мерења у прехрамбеној индустрији, прехрамбена технологија, производња прехрамбених производа, здравствена безбедност хране.

У оквиру стручних предмета ученици се упознају са основним састојцима намирница, начином прераде, конзервисањем, паковањем, етикетирањем и складиштењем готових производа. Наши ученици стичу довољно праксе у школи и фабрикама у току практичне наставе, да могу квалитетно да се надограђују и усавршавају у даљем раду.

После завршетка школовања

После завршетка школовања ученици су квалификовани за рад у предузећима која се баве производњом, прерадом и дистрибуцијом прехрамбених производа као што су јестива уља и биљне масти, кондиторски производи, безалкохолна пића, производи од воћа и поврћа.

Како је пољопривреда, а нарочито прехрамбена индустрија, развојна шанса наше земље, након завршеног школовања ученици ће моћи на својим газдинствима да узгајају, прерађују и дистрибуирају храну. Квалитет, безбедност и ефикасност кључни су покретачи у ланцу вредновања хране.

Могућност даљег школовања

Ученици који заврше овај смер даље образовање могу наставити на високим струковним школама за прехрамбену струку, угоститељство, хотелијерство и сличне високе школе.

Дели