Средња школа Жикица Дамњановић

Матурски практичан рад

За образовни профил:

Хемијски лаборант

Садржај практичног рада, односно његови задаци дефинишу се из садржаја програма

стручних предмета и области:

 • хемијска технологија
 • испитивање у технолошкој производњи
 • лабораторијска анализа и синтеза супстанци.

За образовни профил:

Техничар за индустријску фарамацеутску технологију

Садржај практичног рада, односно његови задаци дефинишу се из садржаја програма

стручних предмета:

 • технологија фармацеутских производа
 • аутоматска контрола процеса
 • контрола квалитета сировина и производа

Садржај практичног рада, односно његови задаци дефинишу се из садржаја програма

стручних предмета из области:

 • технологије препарата на бази водених раствора
 • технологије препарата на бази неводених раствора
 • технологије течних лековитих препарата који се дозирају у капима
 • технологије препарата који се добијају екстракцијом
 • технологије полифазних система
 • технологије лековитих масти
 • технологије супозиторија
 • технологије чврстих фармацеутских препарата
 • конрола сировина, процеса и производа
Дели