Правилник о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих стручних школа

ПРАВИЛНИК

о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих стручних школа за школску 2019/2020. годину

Члан 1.

У Правилнику о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2019/2020. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/19 и 13/19), члан 3. мења се и гласи:

Члан 3.

Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника средње школе остварују на годишњем нивоу:

У стручној школи:

 • у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;
 • у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да стручне школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.

У оквиру 37, односно 34 петодневне наставне седмице, стручна школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 34 пута, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута.”

Члан 2. Члан 11. мења се и гласи:

Члан 11.

Пријемни испити за упис ученика у средње школе, за школску 2020/2021. годину, биће организовани према следећем распореду:

 • пријављивање за упис у образовне профиле по дуалном моделу: четвртак, 4. јун и петак 5. јун 2020. године;
 • предаја докумената за упис у одељења за ученике са посебним способностима за спорт: понедељак, 8. јун и уторак 9. јун 2020. године;
 • пријемни испит за упис у средње школе у којима се део наставе одвија на страном језику: понедељак, 8. јун и уторак 9. јун 2020. године;
 • пријемни испит за упис у средње балетске школе: недеља 7. јун, понедељак, 8. јун и уторак 9. јун 2020. године;
 • пријемни испит за упис у одељења за ученике са посебним способностима за математику: уторак 9. јун 2020. године;
 • пријемни испит за упис у одељења ученика са посебним способностима за физику и у одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику: среда 10. јун 2020. године;
 • пријемни испит за упис у одељења ученика са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност: среда 10. јун 2020. године;
 • пријемни испит за упис у одељења ученика са посебним способностима за географију и историју: четвртак 11. јун 2020. године;
 • пријемни испит за упис у одељења ученика са посебним способностима за биологију и хемију: петак 12. јун 2020. године;
 • пријемни испит за упис у одељења за ученике са посебним способностима за филолошке науке: петак 12. јун 2020. године – испит из српског/матерњег језика и књижевности и субота 13. јун 2020. године – испит из страног језика;
 • пријемни испит за упис у средње музичке школе: петак 12. јун, субота 13. јун и недеља 14. јун 2020. године;
 • пријемни испит за упис у уметничке школе ликовне области и на образовне профиле у области уметности: петак 12. јун, субота 13. јун и недеља 14. јун 2020. године.”

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-39/1/2020-03

У Београду, 15. маја 2020. године
Министар, Младен Шарчевић, с.р.

Дели

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *