O школи

Средња школа Жикица Дамњановић ученицима нуди образовање из следећих подручја:

  • медицицна и социјална заштита
  • хемија, неметали и графичарство и
  • производња и прерада хране

У оквиру подручја рада „медицина и социјална заштита“ ученицима нудимо школовање на смеру „медицинска сестра / медицински техничар“. Ученицима је обезбеђено квалитетно образовање и добра пракса у сарадњи са општом болницом „Стефан Високи“ из Смедеревеке Паланке.

Подручје рада „хемија, неметали и графичарство“ обухватају образовне профиле:

  • хемијски лаборант
  • техничар за индустријску фармацеутску технологију
  • хемијски техничар
  • техничар за заштиту животне средине

У оквиру подручја „производња и прерада хране“ будућим ђацима нудимо образовне профиле:

  • прехрамбени техничар
  • техничар за биотехнологију
  • оператер у прехрамбеној индустрији