Минимум бодова за упис претходних година

Образовни профил2018/20192017/2018
Медицинска сестра техничар79,8084,46
Техничар за индустријску
фармацеутску технологију
50,4866,30
Хемијски лаборант51,7054,31
Техничар за биотехнологију/53,19
Оператер у прехрамбеној
индустрији
40,03/
Мессар32,8043,65
Пекар39,8337,40
Техничар за заштиту
животне средине
//
Дели