Термини испита за проверу стручно-теоријских знања у оквиру матурских испита у ЈАНУАРСКОМ испитном року 2024.године

Прочитај све

Испитни рокови

Према Годишњем Плану рада школе утврђени су следећи испитни рокови за ванредне ученике, ученике на преквалификацији и  доквалификацији: Испити ванредних

Прочитај све